Надлъжно сгъване / Сгъване на ширина / Стекер - Компактни сгъвачи

CL 3

Надлъжно сгъване / Сгъване на ширина / Стекер - Компактни сгъвачи CL3

За вашето професионално перално оборудване: сгъвачни машини за надлъжно и напречно сгъване на прането с голям капацитет за висока производителност и икономичност на пералното стопанство

ОПИСАНИЕ

 • Компактен сгъвач: 3 пъти по дължина и 3 пъти по ширина със Стекер
 • Управление - микропроцесор със свободно програмиране
 • Стандартна раб. ширина до 3300 мм
 • Регулиране на скоростта от 8 до 50 м/мин.
 • Максимален капацитет на сгъване до 1200 бр/час
 • Изходящ плот 600 мм
 • Автоматична система за отделяне на: скъсано бельо, бельо с петна
 • Автоматично синхронизиране на скоростта с каландър тип ICL
 • СГЪВАНЕ ПО ДЪЛЖИНА:
  - Автоматичен избор на 2 или 3 сгъвания по дължина
  - Ръчен избор на 1, 2 или 3 сгъвания по дължина
  - Стандартен преход от 1-20 към 3-то надлъжно сгъване
  - Стандартен брой редове 1, Опция: 2, 3 или 4 реда
 • СГЪВАНЕ ПО ШИРИНА:
  - Първо сгъване с въздух, второ с нож и трето с края на ножа и с въртеливо подаване към плота
  - Първото сгъване по ширина: 1000 мм
  - Ръчен избор на 2 или 3 сгъвания по ширина
  - Редове: 1
 • СТЕКЕР:
  Може да бъде монтиран и от двете страни на машината за сгъване с конвейерно подаване

ОПЦИИ

 • Сгъване по дължина на малки артикули в 2,3 или 4 реда
 • Автоматична синхронизация на скоростта към наличен каландър
 • Вградена антистатична система
 • Подвижна сервизна стълба
Надлъжно сгъване / Сгъване на ширина / Стекер - Компактни сгъвачи CL3Надлъжно сгъване / Сгъване на ширина / Стекер - Компактни сгъвачи CL3


 
Архив на машини Графичен дизайн: Румен Димитранов Изпълнение: Васил Колев
Начало
Контакт
Референции
Нашите съвети
Ново